De Olie van de hoge Prestatiesvacuümpomp, de Gele Minerale Wortels van 46#/Aanjaagpompolie

Basisinformatie
Plaats van herkomst: Japan
Merknaam: DAPHNE
Certificering: MSDS
Modelnummer: BSO46
Min. bestelaantal: 10l
Levering vermogen: 1L

46# gele Stabiele Minerale Olie speciaal voor wortels/hulpvacuümpomp

 

1, Samenstelling/informatie over ingrediënten

 

Substantie/Voorbereiding: Voorbereiding

 

Chemische Naam CAS Nr. % Het Aantal van de EG Classificatie

Minerale olie

Vraag ons om hoogtepunt - tekst van de r-hierboven verklaarde Uitdrukkingen

  90~99    

 

2, Gevarenidentificatie

 

Gezond effect: In normale omstandigheden geen bepaald gevaar; het te lange, herhaalde onweersafvoerkanaal of de lange termijn herhaalde blootstelling kan milde dematitis veroorzaken; Indien geïnhaleerd in de longen kan chemische longontsteking of longoedeem veroorzaken; de gebruikte olie kan schadelijke onzuiverheden veroorzaken.

 

Milieu-effect:   Deze substantie is een lichte verontreinigingssubstanties in water en het watermilieu kan nadelige gevolgen op lange termijn veroorzaken.

 

 

Fysieke en chemische gevaren:

1. Dit materiaal is geen brandbare, maar brandbare chemische producten.

2. De statische elektriciteit kan dampen van deze substantie aansteken en kwaad veroorzaken.

 

Brandgevaren: Opbrengswater en koolmonoxide of kooldioxide

 

 

3, Brandbestrijdingsmaatregelen

 

Dovende Geschikte Media:

KLEINE BRAND--Gebruiks DROGE chemische macht.

GROTE BRAND--De nevel van het gebruikswater, mist of schuim. Gebruik water geen straal.

 

Speciale brandbestrijdingsprocedures: De brandvechters zouden positieve druk ademhalingsapparaten met alle accomodatie (SCBA) en volledig tumouttoestel moeten dragen.

 

Bescherming van brandbestrijders: Ben zeker om een goedgekeurd/verklaard ademhalingsapparaat of een equivalent te gebruiken. 

 

 

4, Behandeling en opslag 

 

Behandeling: Blijf van hitte weg. Blijf van bronnen van ontsteking weg. De lege containers stellen een brandrisico, verdampen het residu onder een dampkap. Maalde al materiaal die materiaal bevatten.

Adem gas/funes/damp/geen nevel. Indien opgenomen, streef onmiddellijk naar medisch advies en toon de container of het etiket.

 

Opslag:  Houd container gesloten strak. Houd container op een koel, goed-geventileerd gebied. 

 

5, Persoonlijk beschermingsmiddel

 

Huid en lichaam Laboratoriumlaag
Handen Ondoordringbare handschoenen
Ogen Veiligheidsbril 

 

6, Vervoerinformatie

 

Regelgevende Informatie De V.N.-aantal Juiste het verschepen naam Klasse Pakcingsgroep Etiket Extra informatie
ADD/RID klasse Geregeld niet Niet beschikbaar Niet beschikbaar     -
ADN-Klasse Geregeld niet Niet beschikbaar Niet beschikbaar     -
IMDG-Klasse Geregeld niet Niet beschikbaar Niet beschikbaar     -
Iata-DGR Klasse Geregeld niet Niet beschikbaar Niet beschikbaar     -

 

 

7, Toxicologische informatie

 

Ingrediëntennaam: Minerale olie

Test: LD50

Resultaat: >5000 mg/kg

Route: Mondeling

Species: Rat

 

De Olie van de hoge Prestatiesvacuümpomp, de Gele Minerale Wortels van 46#/Aanjaagpompolie

Contactgegevens
admin